اداره امور خوابگاه‌ها:

 

اهداف و ماموریت اداره امور خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • بوجود آوردن محیطی سالم و مفید جهت رشد و تربیت دانشجویان خوابگاهی
  • پذیرش ، ثبت نام و اسکان دانشجویان غیر بومی
  • ایجاد امنیت و نظم در درون خوابگاه‌ها
  • تامین و بهینه سازی فضای فیزیکی برای ساکنین
  • همگام شدن با تغییرات و فناوری های نوین در سطح جهان و سایر دانشگاه ها
  • مهیا نمودن فضایی بانشاط وانرژی بخش برای کارکنان
  •  

واحد های اداره امور خوابگاه ها:

رئیس اداره خوابگاه‌ها : جناب آقای چراغی شماره تماس ۸۶۷۰۳۷۱۴

اسکان و سامانه تردد : جناب آقای غلامی شماره تماس ۸۶۷۰۳۷۱۲

تسویه حساب: سرکار خانم حیدرپور شماره تماس ۸۶۷۰۳۷۳۰

امور پرسنلی : سرکار خانم صارمی شماره تماس ۸۶۷۰۳۶۸۸

امور پشتیبانی : جناب آقای حبیبی شماره تماس ۸۶۷۰۳۷۱۳

کارشناس اسکان : جناب آقای آسوده شماره تماس: ۸۶۷۰۳۵۲۰

کارشناس بهداشت خوابگاه ها:جناب آقای ارکیان شماره تماس: ۸۶۷۰۳۵۹۰

کارشناس امور خوابگاه ها :خانم گودرزی شماره تماس : 86703714

لیست خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دستورالعمل خوابگاه های متاهلی 

آئین نامه های امور خوابگاه :

Template settings