معاونت دانشجویی و فرهنگی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
ب -تماس با ما:
  • راه های ارتباطی:
 
آدرس:  بزرگراه همت نبش برج میلاد دانشگاه علوم پزشکی ایران-ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی
کدپستی:   1449614535            
تلفن: 88610120    
پیامک: 300073086
پست الکترونیک:                                                                           

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=24.9225.43080.fa
برگشت به اصل مطلب