معاونت دانشجویی و فرهنگی- واحدهای تحت پوشش
راه های ارتباطی با پرسنل درمانگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/30 | 

نام واحد

نام خانوادگی

شماره داخلی

شماره مستقیم

رئیس مرکز بهداشت و سلامت

خانم دکتر طاهره ناصری‌پور

۳۸۰۵

تلفن: 88610124
فاکس: 88610124

کمیسیون پزشکی

خانم صفدری

---

۸۸۶۲۲۶۷۳

پذیرش

آقای سریزدی، خانم قربانزاده

۳۵۱۰

۸۸۶۰۹۰۰۸

بهداشت

خانم احمدی، خانم جعفری همراز

۳۵۱۱ ---

دندانپزشکی

دکتر پورمیرزایی، دکترملک پور و خانم اژدری

۳۵۴۰

---

پزشکی

  خانم دکتر عرفانی

۳۵۳۰

---

پرستاری و واکسیناسیون

خانم طباطبایی، خانم خوش روش

۳۵۳۱

---

داروخانه

دکتر داروساز: خانم دکتر رقیه احمدنیا

کارشناس: خانم آکده

۳۵۱۰ ---
آزمایشگاه و خون‌گیری خانم محمدی ---

---

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=24.36840.67604.fa
برگشت به اصل مطلب