معاونت دانشجویی و فرهنگی- جام رمضان
جام رمضان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

نتایج مسابقات فوتسال آقایان کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه جام رمضان94

جدول بازی ها

ردیف

روز

تاریخ

تیم های ورزشی مراکز

1

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=24.20499.45089.fa
برگشت به اصل مطلب