دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

واحد ایاب و ذهاب دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 

معرفی واحد ایاب و ذهاب دانشجویی

واحد ایاب و ذهاب مدیریت امور دانشجویی هم اکنون با ۱۶۳ نیمراه روزانه در امر ایاب و ذهاب دانشجویان به دانشکده ها، بیمارستان ها و خوابگاه ها فعال می باشد.

 واحد ایاب و ذهاب از ساعت ۶:۲۰ همزمان با اولین نیمراه آغاز شده و تا ساعت ۲۲:۰۰ که آخرین نیمراه انجام می شود فعال بوده و به طرق تلفنی و حضوری به سوالات و مسائل مطرح جوابگو می باشد.

گزارش کارکرد سرویس های رفت و برگشتِ هر روز ، صبح روز بعد از مسئولین خوابگاه ها که مسئول نظارت بر سرویس های خوابگاه می باشند اخذ گردیده در فرم گزارش روزانه ثبت گردیده و به مدیر امور دانشجویی و شرکت ایاب و ذهاب ارسال می گردد.

 موارد موجود در فرم گزارش ایاب و ذهاب دقیقا مورد پیگیری قرار گرفته و در همان روز حل می شوند.

 محاسبه کارکرد و پرداخت حق الزحمه شرکت توسط فرم های سه گانه پیوست خواهد بود که در پایان هر ماه توسط مسئولین خوابگاه ها پر شده و مبنای عمل واحد ایاب و ذهاب با توجه به تعداد غیبت و نحوه پرداخت تنخواه خواهد بود.


شرح مختصری از وظایف ، عملکرد و اهداف واحد ایاب و ذهاب دانشجویی

۱-     نیاز سنجی از خوابگاه ها و آماده کردن مدارک مناقصه

۲-    پیگیری انجام مراحل مناقصه با هماهنگی مدیریت امور عمومی دانشگاه

۳-    معرفی پیمانکار به مسئولین خوابگاهها و ایجاد تعامل مثبت میان آنها

۴-    دریافت سرویس های درخواستی خوابگاهها و اعلام آن به پیمانکار

۵-    نظارت بر انجام گرفتن سرویس ها براساس شرایط ذکر شده در قرارداد

۶-    دریافت نام و شماره تلفن رانندگان به تفکیک مسیر از پیمانکار و اعلام به خوابگا هها

۷-    گزارش گیری روزانه از خوابگاهها و ارائه گزارش به مدیریت

۸-    پیگیری موارد مطروح در گزارش روزانه به واسطه تماس با پیمانکار-علل غیبت ، تاخیر، تنخواه و ...-

۹-  تعامل با دانشجویان و دریافت نظرات آنان در مورد سرویس ها و برگزاری سه نظرسنجی در طول سال تحصیلی

۱۰-  بازدید منظم از سرویس ها و خودروهای پیمانکار در صورت نیاز

۱۱- معرفی ناظرین سرویس ها جهت کار دانشجویی و قرارداد ساعتی

۱۲- برگزاری جلسات هفتگی با پیمانکار جهت بررسی وضعیت موجود و بهبود شرایط

۱۳- برگزاری جلسات ماهانه با حضور مسئولان خوابگاه ها و پیمانکار

۱۴- اخذ شماره حساب از مسئولین خوابگاهها و تقسیم تنخواه پرداختی براساس شرایط موجود

۱۵- اطلاع رسانی به خوابگاهها و پیمانکار در موارد مختلف

۱۶- محاسبه جریمه براساس چک لیست موجود در قرارداد و اعلام آن به مدیریت دانشجویی

۱۷- پیگیری و دریافت گزارش های ماهیانه خوابگاهها در چک لیست های موجود در قرارداد

۱۸- تجزیه و تحلیل چک لیست ها ، محاسبه نیمره های انجام گرفته براساس گزارش ها ،تهیه ، تنظیم و ارسال کارکرد ماهیانه پیمانکار به مدیریت

۱۹ -انجام امور مربوط به پایان قرارداد پیمانکار

آیین نامه اجرایی واحد ایاب و ذهاب دانشجویی

آیین نامه اجرایی واحد ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه ایران
 

لینک مفدا

 آشنایی با همکاران

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

صادق قربانی علائی

مسئول واحد ایاب و ذهاب

۸۶۷۰۳۷۰۰

  •  
  •  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1545 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر