دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 

پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوند که شورای انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل گردیده است.

دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان

سرکار خانم دکتر منیره مجدی

همکاران

 1. آقای امیر بیرامی               کارشناس امور انضباطی
 2. خانم زهرا عسگریان           اپراتور 
 3. خانم ندا ابوالقاسمی          کارشناس

اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی

۱-اصل قانونی بودن تخلفات

 آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در شیوه نامه اجرایی انضباطی به عنوان تخلف احصاء شده است.

۲-اصل قانونی بودن تنبیهات

آن دسته از تنبیهات که در شیوه نامه اجرایی انضباطی احصاء گردیده قابل اعمال نسبت به دانشجو است.

۳-اصل قانونی بودن آیین نامه رسیدگی

شورای انضباطی مطابق ضوابط مقرر در شیوه نامه اجرایی انضباطی به تخلف دانشجو رسیدگی می نمایند.

۴- اصل برائت       

الف. در صورت عدم وجود هر گونه دلیل، مبنی بر احراز و انتساب تخلف، دانشجو برای اثبات برائت خود نیاز به ارائه دلیل ندارد.

ب. دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی، از کلیه امتیازات دانشجویی بر خوردار است مگر در مواردی که در شیوه نامه پیش بینی شده است.

۵-اصل بی طرفی

شورای انضباطی باید در فرایند رسیدگی بی طرفانه اتخاذ تصمیم نموده و از صدور حکم بر اساس ملاحظات شخصی، سیاسی، حزبی یا هر گونه موضوع غیر مرتبط به تخلف انتسابی اجتناب نمایند.

۶- اصل حق دفاع

در صورت انتساب تخلف به دانشجو ، وی حق دفاع از خود را دارد.

۷-اصل حق بر استماع

دانشجو می تواند دفاعیات مکتوب یا شفاهی خود را به استماع اعضای شورای بدوی برساند.

 ۸-اصل محرمانگی

هرگونه انتشار اطلاعات مربوط به فرایند بررسی انضباطی در کلیه مراحل تشکیل پرونده تا ابلاغ و اجرای حکم قطعی دانشجو جز در موارد پیش بینی شده در شیوه نامه ممنوع است.

۹-اصل احترام به حقوق و آزادی و حفظ کرامت انسانی

حفظ کرامت انسانی ، رعایت موازین شرعی و اخلاقی و احترام به حقوق و آزادی های مقرر در منشور حقوق دانشجو الزامی است.

۱۰-اصل شفافیت

شورای انضباطی موظف است دانشجو را از مراحل رسیدگی به پرونده انضباطی وی مطلع نمایند.

شوراهای انضباطی دانشگاه در ۲ بخش بدوی و تجدیدنظر تشکیل می گردد:

۱-شورای بدوی

شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه، عهده دار اولین مرحله رسیدگی به تخلف انضباطی دانشجو در دانشگاه و تصمیم گیری درباره آن است.

۲-شورای تجدید نظر

با ارائه درخواست اعتراض به حکم شورای بدوی، شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه وارد رسیدگی می شود.

تنبیهات

الف- تنبیهاتی که با حکم شورای انضباطی دانشگاه  نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود.

 1. احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده انضاطی دانشجو
 2. تذکر کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
 3. اخطار کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو
 4. تذکر کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
 5. توبیخ کتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو
 6. دادن نمره ۲۵/. در درس ، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف
 7. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه یا ایجاد تغییر در آن ها ، از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقیمانده از تحصیل
 8. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.
 9. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب سنوات
 10. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا از ۱ تا ۶ ماه با احتساب سنوات
 11. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ ماه بدون احتساب سنوات
 12. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از ۶ تا ۱۲ماه با احتساب سنوات

ب- تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی می تواند نسبت به دانشجو اعمال شود.

 1. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یااز ۱۳ تا ۱۸ ماه بدون احتساب سنوات
 2. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یااز ۱۳ تا ۱۸ ماه با احتساب سنوات
 3. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه بدون احتساب سنوات
 4. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات
 5. تغییر محل تحصیل دانشجو
 6. تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی به شهریه پرداز
 7. اخراج دانشجو از دانشگاه ، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی
 8. اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها تا ۵ سال

شورای انضباطی صالح به رسیدگی به تخلفات ذیل می باشد.

الف- رسیدگی به تخلفات عمومی

ب- رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری

ج- رسیدگی به تخلفات سیاسی

د- رسیدگی به تخلفات اخلاقی

دانلود فایل آئین نامه انضباطی دانش جویان از اینجا

دانلود فایل شیوه نامه اجرایی انضباطی دانش جویان از اینجا

تماس با ما:

تهران، بزرگراه شهید همت غرب، بین اتوبان چمران و شیخ فضل الله، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی، طبقه دوم، اتاق ۲۰۴

شماره تماس:     
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1169 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر