مشاور اجرایی معاون دانشجویی و فرهنگی : آقای سید حسن تقوی

 دفتر معاونت :  خانم  معروف و آقای منادی

راه های ارتباطی:

02186703780

02188610120-21

Template settings