ورزش همگانی
برگزاری تمرینات تیم های ورزشی منتخب دانشجویان دختر و پسر در رشته های : دارت، روبیک، آمادگی جسمانی، فوتبال رو میزی، طناب زنی،بازی های فکری، طناب کشی، لیوان چینی، داژبال و فریزبی
برگزاری زنگ نشاط و سلامت
برگزاری برنامه های طبیعت گردی
برگزاری کلاس آموزشی در رشته های ورزش های همگانی درخوابگاه ها
برگزاری مسابقات درون دانشگاهی(دانشکده و خوابگاه ها)
شرکت در مسابقات برون دنشگاهی(المیپاد ها، مسابقات منطقه ده دانشگاه های علوم پزشکی کشور)
مسئول ورزش های همگانی: خانم سمیه زینال زاده (کارشناس ارشد رفتار حرکتی )-۲۲۲۵۵۵۵۶۰۲۱
معرفی ورزش‌های همگانی
 
۱. دارت
 
۲. فریزبی
 
۳. فوتبال دستی
 
۴. لیوان چینی
 
۵. طناب زنی
 
۶. داژبال
Template settings