شرح وظایف:

مدیریت امور دانشجویی با تحت پوشش قرار دادن سه اداره امور خوابگاه ها ، تغذیه و  رفاه ، و دو واحد ایاب و ذهاب و صدور کارت دانشجویی ، به عنوان چتر حمایتی دانشجو مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امکاناتی جهت بهینه سازی فضای زندگی و تامین حداقل نیازهای اولیه برای تمامی دانشجویان نموده است. ‏تدارک و ارتقاء محیطی سالم جهت افزایش و بهبود فعالیتهای علمی  فرهنگی دانشجویان از ماموریت‌های اساسی امور دانشجویی می‌باشد.

 عمده فعالیت هایی که در این مدیریت انجام می شود عبارتند از :

  •  تدارک و ارتقاء امکاناتی جهت رفع نیازهای اولیه مانند خوابگاه ، غذا، ایاب و ذهاب، کمک هزینه تحصیلی، وامهای مختلف و بیمه جهت فارغ نمودن ذهن دانشجو از درگیریهای مربوطه
  • ایجاد تسهیلات لازم جهت برآوردن قسمتی از نیازهای درمانی دانشجویان از طریق ایجاد بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث ،افزایش حس مسئولیت پذیری و توسعه مهارتهای شغلی و مشارکت دانشجویان از طریق ارائه کاردانشجویی به دانشجویان ،تسهیل نظارت مداوم دانشجویان از طریق برگزاری نظر سنجی های سالانه در زمینه ی خوابگاه ، تغذیه ، ایاب و ذهاب و 
  • تسهیل در شناسایی و تردد دانشجویان و تحویل غذا در محیط دانشکده و خوابگاه ها از طریق صدور کارت هوشمند دانشجویی، هماهنگی جهت ارتقاء سطح علمی ، فرهنگی و سلامتی دانشجویان از طریق هماهنگی با مدیریت فوق برنامه ، تربیت بدنی ، مشاوره و دفتر تحقیق و توسعه معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه 

 مدیر امور دانشجویی

 

بهمن بالویی


کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
MBA مدیریت بیمارستان
سوابق:
 سرپرست اداره خوابگاه ها
 مدیر دانشجویی دانشکده مدیریت
 مدیر بیمارستان های شهید فهمیده ، لولاگر و امام سجاد(ع) شهریار
 مدیر پشتیبانی بیمارستان فیروزآبادی
 مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 سرپرست مرکز همایش های بین المللی رازی
 مدیر تجهیز و راه اندازی بیمارستان شهید سلیمانی

 آشنایی با همکاران

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

پست الکتونیک

بهمن بالوئی

سرپرست مدیریت امور دانشجویی

۸۸۶۱۰۱۱۳

vcs.refahi@iums.ac.ir 

قربان بهاری

معاون اجرایی مدیریت امور دانشجویی

۸۶۷۰۳۷۰۳

vcs.refahi@iums.ac.ir

الهام فیاض منش

رئیس دفتر مدیریت امور دانشجویی

۸۶۷۰۳۷۱۰

----

 

 

 

 

 

 

 

 


آدرس

تهران - بزرگراه همت - جنب برج میلاد - دانشگاه علوم پزشکی ایران - ساختمان معاونت دانشجویی، فرهنگی – طبقه دوم – مدیریت امور دانشجویی

 

Template settings