صندوق قرض الحسنه دانش جویان

صندوق قرض الحسنه دانشجویان معاونت دانشجویی ، فرهنگی با همراهی و همدلی دانشجویان گرامی فعالیت خود را مجدد آغاز کرد.

مدارک مورد نیاز جهت عضویت درصندوق و دریافت وام به شرح ذیل است:

  1. تصویر فیش واریز حق عضویت به مبلغ یکصد هزار تومان معادل 1000000 ریال به یکی از روشها

شماره حساب : ۶۸۵۵۳۴۹ ، یا شماره کارت : ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۲۰۴۹۱۴ و یا شماره شبا : ۴۷۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۸۵۵۳۴۹ IR بنام صندوق قرض الحسنه دانشجویان نزد بانک رفاه کارگران

 

  1. ارائه تصویر کارت دانشجویی
  2. شایان ذکراست درخصوص دانشجویان مقاطع تخصص در صورت نداشتن کارت دانشجویی ارائه کارت شناسایی معتبرمقطع تخصص الزامی است .
  3. ثبت نام وام و بارگذاری مدارک از طریق سایت ذیل امکان پذیر می باشد :

https://survey.porsline.ir/s/۶nXRlyQn

  1. مبلغ وام پنج میلیون تومان معادل 50000000 ریال
  2. بازپرداخت اقساط بالافاصله پس از دریافت وام و طی ۱۰ ماه می باشد ، دانشجویان قبل از فارغ التحصیلی می بایستی تسویه حساب نمایند.
  3. لینک دستورالعمل دریافت وام:     http://www.mefda.ir/d/2024/05/12/0/1319593.pdf?ts=1715494402000

توجه :

حسن دریافت این وام بدون ارائه ضامن و تمامی مراحل ثبت نام تا دریافت وام غیرحضوری بوده ، همچنین ادامه پرداخت وام به سایر عزیزان منوط به بازپرداخت به موقع اقساط وام گیرندگان است.

Template settings