برنامه پزشکان درمانگاه 

 

شنبه تا چهارشنبه از ساعت8:30 ال 15 ویزیت پزشک عمومی
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 13 ویزیت دندانپزشکی و درمانهای لازم
یکشنبه ها از ساعت9 الی 11خانم دکتر جمشیدی نژاد ویزیت متخصص زنان
دوشنبه ها از ساعت 10 الی 12خانم دکتر صادق زاده بازرگان ویزیت متخصص پوست و مو

اعضای هیئت علمی بخش تغذیه

چهارشنبه ها از ساعت 13الی 15

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

سه شنبه ها از ساعت 12 الی 13 خانم دکتر شاطری

چهارشنبه ها از ساعت 8 الی 10خانم دکتر وطن 

ویزیت متخصص داخلی
 
Template settings