برنامه پزشکان درمانگاه 

 

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵ ویزیت پزشک عمومی
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی 13 ویزیت دندانپزشکی و درمانهای لازم
یکشنبه ها خانم دکتر خانم دکتر بامنی مقدم از ساعت ۱۲الی ۱۳ ویزیت متخصص زنان
دوشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲خانم دکتر صادق زاده بازرگان ویزیت متخصص پوست و مو

اعضای هیئت علمی بخش تغذیه

چهارشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۵

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
سه شنبه ها از ساعت ۱۲ الی ۱۳ خانم دکتر شاطری ویزیت متخصص داخلی
 
Template settings