اهداف و چشم انداز

دانشگاه عرصه فعالیت‌های فکری، چالش‌های اندیشه و راهبری جامعه به سوی آینده‌های روشن‌تر قلمداد می‌شود که یکی از مهمترین مؤلفه‌های این نهاد دانشجو است. در واقع تمامی تلاش‌های صورت گرفته در آموزش عالی کشور برای تربیت بایسته و شایسته این گروه است. عمده این تلاش‌ها فراهم آوردن امکانات آموزشی و پژوهشی، تأمین نیازهای اساسی و اولیه زندگی فردی و اجتماعی و به طور کلی کوشش برای محیطی آرام، پویا و نشاط‌انگیز است تا این نیروی عظیم و سازنده، جز پیشرفت و تعالی هدفی نداشته باشد و اسیر مشکلات حاشیه‌ای نبوده و با جسمی سالم و روانی آسوده در این راه گام بردارد. بهداشت و درمان دو مقوله‌ای است که می‌تواند در ساختن یک جامعه دانشگاهی پویا و فراهم آوردن سلامتی و آرامش جسمی،روانی واجتماعی نقش قابل توجهی ایفا نماید.
برای دستیابی به این مهم، اداره سلامت دانشجویی دانشگاه ایران، به عنوان زیرمجموعه حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه عهده دار ارائه خدمات بهداشتی به دانشگاهیان گردیده است.

خدماتی که اداره سلامت دانشجویی انجام می شود به شرح زیر می باشد:

پزشک عمومی     (  معاینه بیماران)

متخصص زنان(  معاینه بیماران)

متخصص روانپزشکی(  معاینه بیماران)

متخصص پوست (  معاینه بیماران)

متخصص داخلی(  معاینه بیماران)

دندانپزشکی         ( معاینه . ترمیم .عصب کشی دندان و روکش دندان)

 پرستاری             ( تزریقات ، پانسمان . وصل سرم . واکسن هپاتیت    و توام ، نوار قلب و۰۰۰)

 بهداشت محیط    ( نظارت بر اماکن سلف سرویس های غذاخوری های دانشجویی و خوابگاه ها و...)

آمبولانس          (  اعزام بیماران به بیمارستان در صورت لزوم  و پوشش مسابقات ورزشی . المپیادها و...)

تشکیل شناسنامه سلامت دانشجو برای کلیه دانشجویان ورودی 

Template settings