اهداف:

 • پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه
 • کمک به سالم نگهداشتن محیط‌های آموزشی، پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان
 • ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی
 • مقابله با بی‌نظمی، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران
 • توجه به شیوه‌های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی

 

  وظایف:

 • رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی
 • حل و فصل مسائل دانشجویان و پاسخگویی به مشکلات و پرسش‌های آنان
 • جلوگیری از هرج و مرج و بی‌نظمی در محیط دانشجویی
 • رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله به دبیرخانه کمیته انضباطی
 •  پاسخگویی به کلیه استعلام‌ها (استعلام‌های استخدامی ادارات و سازمان‌ها و ...) 
 • تسویه دانشجویان فارغ التحصیل
Template settings