• 1401/12/23 - 08:52
  • - تعداد بازدید: 26
  • - تعداد بازدید کنندگان: 22
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

بیست و چهارمین دوره اردوی راهیان نور دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

12595.mp3 بیست و چهارمین دوره اردوی راهیان نور دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

به گزارش مدیریت فرهنگی و فوق برنامه مفدا، بیست و چهارمین دوره اردوی فرهنگی و زیارتی راهیان نور جنوب کشور از سوی بسیج دانشجویی با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با شرکت بیش از 120 نفر دانشجو در دو کاروان برادران و خواهران از تاریخ 15 لغایت 21 اسفند 1401 برگزار شد.
زائران کوی دیار عاشقانه ولایت و شهادت در عرصه فرهنگ و اندیشه در طول این اردو از مناطق جنگی جنوب کشور منجمله منطقه عملیاتی فتح المبین؛ شلمچه ؛ طلائیه؛ فکه؛ کانال کمیل و ... بازدید کردند.

زائران در طول این اردو از مناطق جنگی جنوب من جمله منطقه عملیاتی فتح المبین، شلمچه، طلائیه، فکه، کانال کمیل و ... بازدید کردند.

  • Newsgroup :
  • News code : 12595
کپی لینک کوتاه:
key words
خانم توانا تشکل ها و فعالیت های جهادی
خبرنگار

خانم توانا تشکل ها و فعالیت های جهادی

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings