معاونت دانشجویی و فرهنگی- واحدهای تحت پوشش
داروخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۰ | 

تصاویر داروخانه

 خدمات دهنده :                                                                                                    

دکتر داروساز –تکنسین دارویی                                                                                 

حوزه اجرایی ونظارتی :

دریافت نسخه های پزشکان و آماده کردن داروهای تجویزی برای تحویل به بیماران ومراجعین داروخانه                                                                                    

 --ارائه توضیح در مورد نحوه مصرف صحیح داروها شامل زمان ،میزان مصرف و عوارض دارو   

-نظارت بر موجودی داروخانه وتهیه محصولات و داروهای مورد نیاز                                

حوزه آموزشی :                                                                                            

برگزاری کلاسهای آموزشی                                                                                

زمان پذیرش و پاسخگویی  :                                                                            

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۵:۳۰       

            -تلفن واحد:۸۶۷۰۳۵۱۰                                                                          

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=24.36840.67603.fa
برگشت به اصل مطلب