معاونت دانشجویی و فرهنگی- واحدهای تحت پوشش
طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۰ | 

هدف کلی : بررسی و ارتقاء سلامت دانشجویان

هدف جزئی :

 • تعیین شاخص های سلامت
 • تشخیص زود هنگام بیماریها
 • اقدامات درمانی بموقع
 • افزایش سطح آگاهی به منظور پیشگیری از بیماریها

مراحل اجراء :

 • ارسال پیامک
 • تعیین تاریخ وساعت شرکت در طرح بر اساس تقسیم رشته
 • پذیرش و تشکیل شناسنامه سلامت
 • آموزش و راهنمایی دانشجویان توسط کارشناس پایش جهت تکمیل مشخصات فردی وسابقه بیماری
 • ایجاد کد مخصوص برای هر دانشجو
 • صدور کارت با کد مخصوص برای هر دانشجو

ایستگاه اول : پرستاری

اندازه گیری قد و وزن و فشار خون دور کمرو واکسیناسیون

ایستگاه دوم : پزشکی ورزشی

معاینه عمومی اندام ها واسکلت بدن

ایستگاه سوم : دندانپزشکی

معاینه وضعیت دندان ها و بهداشت دهان و دندان

ایستگاه چهارم : سلامت روان

پرسشنامه GHQ  وپر کردن آن توسط دانشجو و در صورت نیاز مشاوره و شروع درمانهای روانشناختی

 • ارجاع جهت انجام معاینات واقدامات پاراکلینیکی مورد نیاز
 • در صورت نیاز آزمایش خون
 • واحدکارشناسان پایش به موارد ذیل اهتمام دارد :
 • ثبت و بایگانی اطلاعات
 • تهیه وارائه شناسنامه سلامت
 • نظر سنجی
 • ارائه گزارش نتایج و یافته های طرح به مسئولین جهت برنامه ریزی استراتژیک
 • تهیه وچاپ پمفلت ، بروشور، پوستر
 • خدمات دهنده :
 • کارشناسان واحد پایش (مسئول پذیرش ، راهنما وآموزش دهنده ، پرستار ، متخصص پزشکی ورزشی ،دندانپزشک ، کارشناس بهداشت دهان و دندان ،کارشناس بهداشت ، روانشناس بالینی )
 • تلفن تماس با پذیرش :  ۸۸۶۰۹۰۰۸

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=24.36840.67601.fa
برگشت به اصل مطلب