معاونت دانشجویی و فرهنگی- معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی
معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | 
معاونت دانشجویی فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان دارد و از آنجا که یکی از اهداف اصلی دانشگاه‌ها؛ شکوفایی استعداد‌های آزاد جامعه می‌باشد و این امر ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و فعالیت‌های اجتماعی دانشجویان دارد به همین جهت در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی تلاش برای تأمین رفاه و شرایط لازم زندگی دانشجویی مناسب، براساس الگوی برنامه‌های توسعه طرح ریزی گردیده است.
  • فعالیت و مسئولیت‌ها
  • بررسی و مطالعه فردی و اجتماعی دانشجویان بمنظور ارائه کمک‌های فکری و برطرف کردن مشکلات آنان از طریق کادر تخصصی موجود در معاونت
  • نظارت برامور سرپرستی و فعالیت‌های فوق برنامه، تربیت بدنی، بهداشت و درمان، سلف سرویس، رفاه و خوابگاه دانشجویان و ...
  • تدوین پیشنهاد اصول کار برنامه‌‌های مربوط به رفاه دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات
  • اتخاذ تصمیم در مورد مسائل انضباطی دانشجویان
  • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحد‌های تابعه از طریق اعمال نظارت مستقیم
  • تهیه برنامه‌های لازم به منظور توسعه و پیشبرد رشته‌های مختلف ورزشی دانشگاه
  • نظارت برحسن انجام امور واحد‌ها و رسیدگی به پیشنهادات و شکایات
 
  • چارت سازمانی
 

 


 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=24.36827.80022.fa
برگشت به اصل مطلب