معاونت دانشجویی و فرهنگی- معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی
معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۲ | 


معرفی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر یوسف شفائی خانقاه
فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
عضو هیات علمی گروه آموزشی جراحی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=24.36827.66856.fa
برگشت به اصل مطلب