دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

درمانگاه معاونت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بسمه تعالی

 

درمانگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی:

دانشگاه عرصه فعالیت‌های فکری، چالش‌های اندیشه و راهبری جامعه به‌سوی آینده‌ای روشن‌تر است و بهتر قلمداد می‌شود که عمده تلاش‌های صورت گرفته در آن در جهت فراهم آوردن امکانات آموزشی، پژوهشی، ایجاد محیطی آرام، پویا و نشاط‌انگیز است تا این نیروی سازنده جز پیشرفت و تعالی هدفی نداشته باشد و با جسمی سالم و روانی آسوده در این راه گام بردارد. لذا مرکز بهداشت و درمان دانشجویان فرصت را مغتنم می‌شمرد و با انجام معاینات دانشجویان گروه پزشکی و اقدامات پاراکلینیک، در جهت بیماریابی و کشف نیازهای درمانی دانشجویان گام مؤثری برداشته و تسهیلات درمانی ضروری را در اختیار آنان قرار ‌دهد.