دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

اداره رفاه و تعاون دانشجویان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اين اداره زيرمجموعه مديريت اموردانشجوئي بوده و مسئوليت اموررفاهي دانشجويان را بعهده دارد . دانشجويان ميتوانند با استفاده ازامكانات صندوق رفاه دانشجويان وام ها و تسهيلاتي دريافت نمايند. اين وا م ها و تسهيلات پس از انجام اقدامات اوليه و اداري به  حساب بانكي با نام تجارت كارت جوان واريزميگردد . كه عبارتند از : وام تحصيلي ،وام مسكن ،وام ضروري، وديعه مسكن ، وام تبصره 2(شهريه شبانه )، وام تبصره 2 (واحد بين الملل )، التحصيلي و وام بنياد علوي . شايان ذكر است كه  کار دانشجویی ،تسویه حساب ،بیمه خدمات درمانی ،بیمه حوادث از دیگر فعالیت های این اداره می باشد.