دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

آشنایی با همکاران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد ایاب و ذهاب دانشجویی/ راه‌های ارتباطی با همکاران

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

عزیزمراد معطری

سرپرست دفتر امور دانشجویی و مسئول واحد ایاب و ذهاب

86703813