دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

دبیر شورا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه

دکتر سید شهاب احمدیان

 

همکاران :

همکار

سمت

امیر بیرامی

کارشناس مصاحبه و تحقیق دانشجویان پسر

فاطمه توانا

کارشناس مصاحبه و تحقیق دانشجویان دختر

زهرا عسگریان

اپراتور