دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

تماس با ما

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

آدرس:

ساختمان معاونت دانشجویی. فرهنگی طبقه سوم دفتر تحقیق و توسعه

شماره تماس:86703834-86703833