دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

واحد ایاب و ذهاب دانشجویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد ایاب و ذهاب مدیریت امور دانشجویی پس از جدا شدن تعدادی از خوابگاهها هم اکنون با 85نیمراه روزانه در امر ایاب و ذهاب دانشجویان به دانشکده ها، بیمارستان ها و خوابگاه ها فعال می باشد.

* فعالیت واحد ایاب و ذهاب از ساعت 6:20 همزمان با اولین نیمراه آغاز شده و تا ساعت 20:00 که آخرین نیمراه انجام می شود فعال بوده و به طرق تلفنی و حضوری به سوالات و مسائل مطرح جوابگو می باشد.

* گزارش کارکرد سرویس های رفت و برگشتِ هر روز ، صبح روز بعد از مسئولین خوابگاه ها که مسئول نظارت بر سرویس های خوابگاه می باشند اخذ گردیده در فرم گزارش روزانه ثبت گردیده و به مدیر امور دانشجویی و شرکت ایاب و ذهاب ارسال می شود.

* موارد موجود در فرم گزارش ایاب و ذهاب دقیقا مورد پیگیری قرار گرفته و در همان روز حل می شوند.

* محاسبه کارکرد و پرداخت حق الزحمه شرکت توسط فرم های سه گانه پیوست خواهد بود که در پایان هر ماه توسط مسئولین خوابگاه ها پر شده و مبنای عمل واحد ایاب و ذهاب با توجه به تعداد غیبت و نحوه پرداخت تنخواه خواهد بود.