دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

فعالیتها و واحدها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

فعالیت‌های مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان شامل واحدهای درمان  و بهداشت می باشد که وظایف هر یک به اختصار توضیح داده میشود: