دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

فعالیتها و واحدها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

فعالیت‌های مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان شامل واحدهای درمان  و بهداشت می باشد که وظایف هر یک به اختصار توضیح داده میشود: