دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

تماس با ما

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اداره مشاوره ازروز شنبه تا چهارشنبه هرهفته از ساعت  8 صبح الی 15 بعدازظهرفعال می باشد.

افتخارمی کنيم که خدمتگزارشما دانشجويان عزيزهستيم.

آدرس اداره: دانشگاه علوم پزشکی ايران- جنب ساختمان معاونت دانشجويی- اداره مشاوره و راهنمايی دانشجويان

شماره تماس :88622643
آدرس اينترنتی اداره مشاوره :