دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

برنامه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه های آتی

-برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی مختلف در زمینه مهارتهای زندگی، آموزش پیش از ازدواج و.......

-برگزاری سخنرانی توسط اساتید مجرب دانشگاه به منظور افزایش آگاهی دانشجویان ازاصول حفظ بهداشت روانی و شیوه های مقابله با دشواری ها؛ که گاه با آن روبرو می شوند.

- انتشارگاهنامه

- ارائه خدمات مشاوره ای در خوابگاه های دانشجویی

- انجام خدمات مشاوره تلفنی (HOT LINE)

- برگزاری کارگاه های تخصصی و دانشجویی