پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پایگاه معاونت در مفدا
  • مرکز مشاوره دانشجویان

عمده فعالیت هایی که در این مدیریت انجام می شود عبارتند از :


1- برگزاری جشن ها و اعياد مختلف مذهبي يا ملي
2- برگزاری اردوهاي داخلي استاني و خارج استاني ويژه دانشجويان
3- بازديدهاي يك روزه از مراكز مختلف فرهنگي ، اجتماعي و نمايشگاه ها و ....
4- برگزاري همايش ها و جشنواره هاي دانشگاهي و كشوري
5- برگزاري مسابقات سراسري قرآن ( ويژه كاركنان ، اساتيد و دانشجويان )
6- برپايي مراسم به مناسبتهاي مذهبي ( شبهاي قدر ، محرم و صفر و ... )
7- حمايت از فعاليت تشكلهاي اسلامي
8- برگزاري انتخابات كميته ناظر بر نشريات دانشگاه
9- مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي با ساير نهادهاي متولي امور فرهنگي در دانشگاه
10- اعزام دانشجويان برگزيده به جشنواره ها و مسابقات كشوري
11- ساماندهي امور فرهنگي خوابگاه هاي دانشجويي
12- هماهنگی با وزارتخانه جهت عمر

شرح وظایف

اداره امور دانشجویی دانشگاه
مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی و فرهنگی
تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی

نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن